Regulamin Kursu "Metamorfoza Wizerunku w Social Media"

Zapisy i Płatności:

1.1. Zapisy do kursu odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej kursu.

1.2. Po zapisie uczestnik otrzyma potwierdzenie rejestracji oraz informacje dotyczące płatności.

1.3. Płatność za udział w kursie dokonywana jest z góry przed rozpoczęciem kursu.

Dostęp do Materiałów:

2.1. Po dokonaniu płatności uczestnik otrzyma dostęp do zamkniętej platformy kursowej na okres obowiązywania kursu.

2.2. Materiały szkoleniowe udostępniane są wyłącznie uczestnikowi kursu i są objęte prawami autorskimi.

Obowiązki Uczestnika:

3.1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz zasad etyki podczas udziału w kursie.

3.2. Uczestnik zobowiązuje się do nieudostępniania materiałów szkoleniowych osobom trzecim.

3.3. Korzystanie z materiałów szkoleniowych w celach komercyjnych bez zgody autora jest zabronione.

Komunikacja i Wsparcie:

4.1. Komunikacja pomiędzy uczestnikami kursu odbywa się za pośrednictwem dedykowanej grupy na platformie społecznościowej lub innego wskazanego narzędzia.

4.2. Instruktor zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na pytania uczestników w określonych godzinach.

Zniżki i Bonusy:

5.1. Zniżki na kurs mogą być udzielane w określonych promocjach lub na podstawie specjalnych warunków.

5.2. Bonusy mogą być przyznawane na podstawie aktywności uczestnika lub osiągnięć w trakcie kursu.

Zakończenie Kursu:

6.1. Po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

6.2. Dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie kursowej zostanie utrzymany przez określony czas po zakończeniu kursu.

Reklamacje:

7.1. W przypadku problemów technicznych lub innych reklamacji, uczestnik może skontaktować się z obsługą kursu.

7.2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie, a odpowiedź udzielana będzie w możliwie najkrótszym czasie.

Zmiany w Regulaminie:

8.1. Instruktor zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach.

8.2. Uczestnicy są zobowiązani do regularnego sprawdzania aktualnej wersji regulaminu.

Podpisy:

[Instruktor]
[data]

[Uczestnik]
[data]